Lieky na vysoký krvný tlak

O tom, či potrebujete lieky na zníženie tlaku, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Ten posúdi, či je možné znížiť tlak inými spôsobmi, napríklad zmenou životného štýlu, alebo je vo vašom prípade nutné nasadiť tabletky. Lieky na vysoký krvný tlak sa delia do niekoľkých skupín. Lekár vám ich predpíše a rozhodne o ich užívaní v závislosti od toho, aké rizikové faktory sa u vás spájajú s vysokým tlakom, či máte pridružené aj nejaké ďalšie ochorenia, prípadne či už hypertenzia spôsobila negatívne zmeny vašich vnútorných orgánov. Lieky na hypertenziu sa užívajú spravidla raz denne, a to ráno. Ich účinok trvá 24 hodín a chránia tak pacienta až do užitia ďalšieho lieku. Preto je potrebné pri liečbe spolupracovať, lieky užívať pravidelne a riadiť sa radami ošetrujúceho lekára. Dôležité je tiež pravidelné meranie krvného tlaku.