Čo spôsobuje vysoký krvný tlak?

Vysokému krvnému tlaku sa dá predchádzať. Ak viete, čo spôsobuje vysoký krvný tlak, vďaka prevencii môžete svoj zdravotný stav zlepšiť.

Čo zvyšuje vysoký krvný tlak?

1. Dedičnosť

Ak sa vo vašej rodine objavovali problémy s vysokým krvným tlakom, mali by ste si tlak pravidelne merať.

2. Iné ochorenia

Najmä ochorenia obličiek, ale tiež nádorové ochorenia, môžu byť spojené s vysokým krvným tlakom.

3. Užívanie liekov

Krvný tlak môže byť zvýšený najmä pri užívaní antikoncepčných tabletiek. Tie totiž obsahujú hormón estrogén, ktorý vedie k zadržiavaniu soli a následne tekutín v organizme, čo zvyšuje krvný tlak.

4. Obezita

Pri vyššej hmotnosti musí srdce viac pracovať. To znamená, že sa zvyšuje množstvo pumpovanej krvi, čím môže dochádzať tiež k poškodeniu cievnych stien.
Príčiny vysokého krvného tlaku
Obezita je častá príčina vysokého krvného tlaku

5. Návykové látky

A to nielen cigarety, alkohol, či amfetamín, ale dokonca aj káva. Aj keď zvyšujú tlak len dočasne, následky môžu byť vážne.

6. Stres a depresia

A s nimi spojené nesprávne spánkové návyky. Tieto faktory taktiež môžu viesť k vysokému krvnému tlaku.

7. Tehotenstvo

U mnohých tehotných žien dochádza prechodne k zvýšeniu tlaku, čo je v tehotenstve naozaj nebezpečné. Je pravda, že ak je vo vašej rodine vysoký krvný tlak dedičný, nijako to neovplyvníte. Môžete sa však vyhnúť ostatným spomínaným rizikovým faktorom, ktoré významne prispievajú k problémom s vysokým tlakom. Bez ohľadu na rôzne príčiny zvyšovania krvného tlaku, vždy je dobré si preventívne merať krvný tlak doma. Ten správny tlakomer pre vás nájdete v našich recenziách.