Krvný tlak

Tlak krvy
Ľudské srdce neustále bije, teda sťahuje sa a povoľuje. Srdce zdravého človeka, ktorý je v pokoji, takto udrie priemerne 70 až 80 krát za minútu. Túto hodnotu označujeme ako srdcový tep. Sťahovaním sa a povoľovaním srdce pumpuje krv do ciev. Ako krv prechádza cez cievy, vyvíja na ich steny tlak. Práve tento tlak sa označuje ako krvný tlak. Tlak krvi má dve hodnoty. Rozlišujeme horný tlak, teda systolický a spodný tlak, teda diastolický.

Systolický tlak

Systolický tlak vzniká vtedy, keď sú srdcové komory stiahnuté. Vtedy srdce pumpuje krv do artérií. Horný tlak vlastne odráža silu, akou srdce vháňa krv do tepien.

Diastolický tlak

Diastolický tlak vzniká, keď srdce ochabne. V tom okamihu sa srdcové komory plnia krvou. Tento tlak odráža stav tepien.
Nameraný tlak krvi sa udáva v milimetroch ortuťového stĺpca – mmHg. Ideálne hodnoty zdravého človeka sú 120 mmHg systolický tlak a 80 mmHg diastolický tlak. Isté prechodné odchýlky môžu vznikať v závislosti od vyvíjanej aktivity, stresujúcej situácie, či prijímanej stravy a tekutín. Ak sa však pri ďalšom meraní odchýlky neobjavia, neznamená to automaticky, že máte problémy s krvným tlakom. O problémoch s krvným tlakom sa dá hovoriť až vtedy, ak sa namerané hodnoty tlaku pravidelne a výraznejšie odchyľujú od normálu.

Chcete vedieť viac o problémoch spojených s krvným tlakom?